Antena 1936/31


Antena, Rok III, Nr. 31, Ilustrowany Tygodnik dla Wszystkich
2 sierpnia 1936r.

 • Polska na Olimpiadzie (2)
 • "Niech pierś Wasza wzbierze duma"... (3)
 • Słowo w Radjo (4)
 • Podsłuchy (4)
  • Zająkliwy G.B.S.
  • Transmisja z transmisji.
  • Symfonja na ulicy.
 • Mogiła na Oksywiu (5)
  (Pogrzeb ś. p. generała Gustawa Orlicz-Dreszera)
 • Gałązka oliwna J. Parandowskiego (6)
 • Dzieci miasta (7)
  (Na marginesie audycji dnia 6.VIII. o godz. 15.45)
 • Polski Salzburg (8)
  (Wywiad z Kierownikiem Muzycznym Polskiego Radja)
 • Plebiscyt na najlepsze słuchowisko (8)
 • Aktualja radjowe (9)
 • Muzyka (10)
 • W 50-lecie zgonu Liszta (10)
  (na marginesie audycji dn. 7.VIII. g. 19.00)
 • Brzegami Prutu ku Howerli (11)
 • Rozmowa z duchem (12)
 • Humor radjowy (13)
 • Słowo (13)
 • O czem mówią w Polskiem Radjo (14)
  • Ojciec Święty otrzymał album od chorych radjosłuchaczy.
  • Konkurs Olimpijski P. R.
  • Gość ze Stanów Zjednoczonych w P. R.
  • Dodatki radjowe do pism nauczycielskich.
  • Nowi instruktorzy radjowi.
  • Legenda Kościuszki i legenda Piłsudskiego.
  • 80-lecie prof. Al. Brucknera.
  • Transmisje z Salzburga.
  • "Rykowisko jeleni
   " na fali amerykańskiej.
  • Kształcenie personelu BBC.
 • Radjotechnika
  • Pomiary zapomocą neonówki (15)
  • Obliczanie dławików m.cz. (16)
   (Ciąg dalszy)
 • Zasady radjofonji (18)
 • Antena najmłodszych (19)
 • Wkładka (I - XXXII)
  Program radjowy od 2.VIII - 8. VIII.