Krótkofalowiec Polski 1960/01

Krótkofalowiec Polski, Rok I (III-XIV), Nr 1 (19-147), 1960
Miesięcznik Polskiego Związku Krótkofalowców Sekcji Polskiej Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej (I.A.R.U.)
Na okładce: krótkofalarskie małżeństwo: inż. Krzysztof Słomczyński SP5HS i inż. Zofia Słomczyńska SP5YL - przy swojej aparaturze nadawczo - odbiorczej

 • Wypowiedź Ministra Łączności mgr inż. Z. Moskwy (3)
 • Od Redakcji (3)
 • Do wszystkich krótkofalowców polskich (4)
 • Życzenia z okazji wydania Nr 1 "Krótkofalowca Polskiego" (5, 6, 7)
 • Z kroniki dyplomatycznej PZK (5)
 • Młodzi krótkofalowcy (7)
 • Tu mówi Rozgłośnia Harcerska (8)
 • Podział pasma 145MHz w Polsce (9)
 • Pierwsze QSO stacji polskich na międzynarodowych pasmach UKF (10)
 • DX stacji polskich w pasmie 144MHz (10)
 • VADEMECUM KRÓTKOFALOWCA (wkładka)
  Reflektometr i miernik mocy przejściowej - mgr inż. Czyż SP5RP
  Wstęp
  Przedmiot i metoda pomiarów
  Zasada działania przyrządu
  Wykonanie praktyczne
  Zestrojenie przyrządu i pomiary
  Uwagi końcowe
 • Prognozy jonosferyczne (11)
 • Prognozy warunków propagacyjnych (12)
 • Radiowa harcerska ofensywa kulturalna (14)
 • Rok 1959 na UKF (15)