Krótkofalowiec Polski 1960/03

Krótkofalowiec Polski, Rok I (III-XIV), sierpień, Nr 3 (21-149), 1960
Miesięcznik Polskiego Związku Krótkofalowców Sekcji Polskiej Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej (I.A.R.U.)
Na okładce: Jerzy Ginter SP4JG z białostockiego Radioklubu ŁPŻ z żoną podczas zawodów "Łowy na lisa" zorganizowanych w lipcu br. przez ZG ŁPŻ z okazji 550 rocznicy bitwy pod Grunwaldem

 • Wobec nowych zadań - przemówienie Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców wygłoszone na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów Oddziałów PZK dnia 26.VI.1960r. (3)
 • QRO czy konik nr 124? (3)
 • PZK reprezentantem wszystkich krótkofalowców (5)
 • Pierwsze zebranie (8)
  Sprawy zjazdowe
  Sprawy organizacyjne
  Sprawy finansowe
  Sprawy wydawnicze
 • Jak nas informują (8)
  W sprawie użytkowania pasm amatorskich
 • Międzynarodowy Rok Geofizyczny początkiem polskich badań jonosfery przy pomocy sondowań pionowych (9)
 • Kon-Tiki (10)
 • VADEMECUM KRÓTKOFALOWCA (13)
  Dane i charakterystyki lamp elektronowych
  ECC81 (odpowiedniki, dane maksymalne, wzmacniacz w.cz., zalecane układy pracy lampy, charakterystyki i krzywe parametrów lampy)
 • Międzynarodowa tabela czasu (15)
 • Na polach Grunwaldu (23)
 • Planowane DX-y (25)
 • Prognozy warunków propagacyjnych (26)
 • Kącik YL (28)
  Seniorka polskich krótkofalarek SP2MS ma głos
  Polskie YL
 • Krótkie fale czuwają nad spokojem i bezpieczeństwem (29)
 • W oczach laika - moralne QSL (30)
 • O czym pisał Krótkofalowiec Polski 30 lat temu (31)
 • Już w najbliższych numerach (okł. str. IV)