Krótkofalowiec Polski 1960/05

Krótkofalowiec Polski, Rok I (III-XIV), październik, Nr 5 (23-151), 1960
Miesięcznik Polskiego Związku Krótkofalowców Sekcji Polskiej Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej (I.A.R.U.)
Na okładce: Klub Techniki na obozie ZMS w Mielnie. Krótkofalowiec Radioklubu LPŻ Poznań zapoznaje uczestniczkę obozy z tajemnicami radiostacji.

 • "Gdyby wszyscy ludzie dobrej woli..." (3)
 • QRO: Amatorstwo i amatorstwo (3)
 • Do wszystkich członków PZK (4)
 • Określanie i szukanie przyczyn zakłóceń odbioru telewizyjnego wywołanych pracą radiostacji amatorskich (5)
 • Przypominamy (5)
 • List z Burmy (10)
 • Dalekosiężna propagacja troposferyczna (11)
  Wiadomości ogólne
  Superrefrakcja i dukty troposferyczne
  Propagacja troposferyczna fal rozproszonych.
 • VADEMECUM KRÓTKOFALOWCA (13)
  RL12P35 odpowiednik RS287:
  Dane ogólne
  Dane maksymalne
  Modulacja w siatce trzeciej
  Wzmacniacz mocy małej częstotliwości klasa A
  Charakterystyki i krzywe parametrów lampy RL12P35
 • Specjalna wkładka "Krótkofalowca Polskiego" (15)
  Wykaz prefiksów według podziału świata na strefy krótkofalarskie
 • Prognozy warunków propagacyjnych (22)
 • Bakcyl radioelektonikus (24)
 • Konkursy i zawody (26)
  Radiokonkurs "Przyjaźń"
  Zawody Przyjaźni
 • Na pasmach (28)
 • Dyplomy PZK (29)
 • W oczach laika: Jeszcze nasze matki (30)
 • O czym pisał "Krótkofalowiec Polski" 30 lat temu (31)
 • Konikówka (31)