Radio i Świat 1947/07

Radio i Świat Tygodnik, Nr 7 (79), Rok III, 17-23.II.1947r.
Miły uśmiech wita ekipy techniczne radiofonizujące wieś.

 • Radio w Sejmie (okł. str. II)
 • 500.000 Radioabonent - wymowa cyfr (1)
 • Akcenty tygodnia (2)
 • Polskie Radio w gmachu sejmowym (4)
 • Magiczny świat radia (ciąg dalszy) (5)
  Radio w meteorologii.
  Radiogoniometria.
 • Milczenie morza (dokończenie) (5)
 • Sygnały (6)
 • Wielki cień (7)
 • ABC radioamatora (8)
  VII. Zależność między prądem, napięciem i oporem.
  VIII. Prąd zmienny.
 • Dział Techniczny (10)
  Jak dobudować zakres (dokończenie)
  Odpowiedzi.
 • Program Audycji Polskiego Radia (11)
  17-23 lutego 1947r.
 • Na obcych falach (15)
 • 500.000 Radioabonentów (okł. str. III)
 • Tu mikrofon Polskiego Radia (okł. str. IV)