Radio i Świat 1947/10

Radio i Świat Tygodnik, Nr 10 (82), Rok III, 10-16.III.1947r.
Halina Delążanka występuje często przed mikrofonem Rozgłośni z Krakowa.

 • Akcenty tygodnia (1)
 • W zwierciadle samokrytyki (3)
  Konferencja radiowa w Szklarskiej porębie
 • Powrót do miasta (4)
 • Nasz angielski przyjaciel (5)
 • Współpraca z Jugosławią (5)
 • "Dama Pikowa" Piotra Czajkowskiego (6)
 • Radiolatarnie lotnicze (7)
 • Koncerty dla szkół (7)
 • ABC radioamatora (8)
  XII. Działanie elektromagnetyczne prądu elektrycznego
 • Dział Techniczny (9)
  Głośniki (dokończenie)
  Odpowiedzi.
 • Program audycji Polskiego Radia (11)
  10 - 16 marca 1947r.
 • Na obcych falach (15)
 • Syrena przed mikrofonem (okł. str. III)
 • Polskie Radio Łódź (okł. str. IV)