Radio i Świat 1947/12

Radio i Świat Tygodnik, Nr 12 (84), Rok III, 24-30.III.1947r.
Lucyna Niedziałkówna speakerka, lektorka i recytatorka rozgłośni warszawskiej.

 • Akcenty tygodnia (1)
 • Karol Szymanowski - w 10-tą rocznicę śmierci (3)
 • Wywiad z Naczelnym Redaktorem Radia Czechosłowackiego (4)
 • Polsko - Czeskie reportaże radiowe (4)
 • Odbiornik i Mikrofon (5)
 • Uroczystość 1000-ej transmisji radiowej (5)
 • Świat speakera - O roli inspektora audycji (6)
 • Errate humanum est (7)
 • Audycje radiowe przez telefon (7)
 • "Trzeci program BBC" (7)
 • ABC radioamatora (8)
  XIV. Działanie dynamiczne prądu elektrycznego.
 • Dział Techniczny (9)
  Kieszonkowy odbiornik kryształkowy (9)
  Odpowiedzi
 • Program Audycji Polskiego Radia (11)
  24 - 30 marca 1947r.
 • Na obcych falach (15)
 • Radio radzieckie (okł. str. III)