Radio i Świat 1947/13-14

Radio i Świat Tygodnik, Nr 13 (85) i 14 (86), Rok III, 31.III.-13.IV.1947r.
Numer świąteczny, program dwutygodnoiowy

 • Akcenty tygodnia (1)
 • Tradycje Wielkanocne (4)
 • Zjazd Radiowych Referentów Sportowych (4)
 • Aequam memento (O ducha równowagi) (4)
 • Pomoc radia w akcji przeciwpowodziowej (4)
 • Wielkanoc w polskiej pieśni ludowej (5)
 • Wyniki ankiety Polskiego Radia dla robotników (5)
 • U progu 15-lecia polskiej rodziny radiowej (5)
 • Rozmowa ze Stanisławem Ryszardem Dobrowolskim (6)
 • Głośniki stają się coraz doskonalsze - korespondencja własna z Ameryki (7)
 • Siła atrakcyjna prelegenta (7)
 • Migawki czechosłowackie (8)
 • Czy umiemy słuchać radia? (9)
 • Wyobraźnia ludowa (10)
 • ABC radioamatora (11)
  XV. Działanie dynamiczne prądu elektrycznego.
 • Dział Techniczny (13)
  Kondensator obrotowy.
  Odpowiedzi.
 • Program Audycji Polskiego Radia (15)
  31 marca - 13 kwietnia 1947r.
 • Na obcych falach (22)