Radio i Świat 1947/16

Radio i Świat Tygodnik, Nr 16 (88), Rok III, 21-27.IV.1947r.
Anna Jarochowska speakerka poznańska i autorka audycji rozrywkowych

 • Akcenty tygodnia (1)
 • Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Programowa (3)
 • Przemówienie dr Mirko Oczadlika - dyr. programowego Radia Czechosłowackiego (4)
 • Audycje w języku polskim z Moskwy (4)
 • Wywiad z Władysławem Szpilmanem (5)
 • Polski Związek Krótkofalowców (5)
 • 20-lecie radiofonii wielkopolskiej (6)
 • Rozmowa o Szwajcarii (wywiad z Gabrielem Karskim) (7)
 • ABC radioamatora (8)
  XVI. Kondensatory i ich działanie.
 • Dział Techniczny (9)
  Charakterystyka lamp.
  Odpowiedzi.
 • Program Audycji Polskiego Radia (11)
  21 - 27 kwietnia 1947r.
 • Na obcych falach (15)
 • Pomóżmy ofiarom powodzi (okł. str. III)