Radio i Świat 1947/17

Radio i Świat Tygodnik, Nr 17 (89), Rok III, 28.IV.-4.V.1947r.
Aleksander Żabczyński art. filmu i sceny, występuje często przed mikrofonem P.R.

 • Akcenty tygodnia (1)
 • Ostatnia wielkość - opowiadanie (3)
 • Gafy w eterze (4)
 • Słuchamy reportaży dźwiękowych (5)
 • Audycje otwarte (6)
 • Radioamatorzy w Związku Radzieckim (6)
 • Zapraszamy do głośników dzieci - felieton niemoralny (7)
 • Wizja niedalekiej przyszłości (7)
 • ABC radioamatora (8)
  XVII. Cewki i dławiki.
 • Dział Techniczny (9)
  Charakterystyka lampy. (dalszy ciąg) (9)
  Odpowiedzi.
  Głośniki z membraną piezoelektryczną.
 • Festiwal Twórczości Artystycznej w Związkach Zawodowych (10)
 • Program Audycji Polskiego Radia (11)
  28 kwietnia - 4 maja 1947r.
 • Na obcych falach (14)