Radio i Świat 1955/04

Radio i Świat Tygodnik, Nr 4 (492), Rok XI, 23 stycznia 1955r.
Scena końcowa z dramatu Wiktora Hugo "Ruy Blas".

 • Tygodniowy rozrachunek (okł. str. II)
 • O niepoważnej krytyce czyli "Każdy pisze jak może, Obywatelu Redaktorze" (1)
 • Tydzień muzyczny w Polskim Radiu (2
 • 70-lecie Opery Budapesztańskiej.
  "Gioconda" Ponchlellego.
  Koncerty Instrumentalne 10-lecia Polski Ludowej.
  Pieśni i Koncert fortepianowy Paderewskiego.
  Cenny zabytek rękopiśmienny.
 • Tomasz Mann, wielki niemiecki humanista (3)
 • Wiersze Nicolasa Guillena (3)
 • Z Teatru Młodego Słuchacza - Zwiastun wiosny (3)
 • Wiktor Hugo (4)
 • O dramacie "Ruy Blas" (4)
 • "Łąka" Bolesława Leśmiana (4)
 • Chochołowa muzyka - audycja dla małych dzieci (5)
 • Ankieta w sprawie Kalendarza Radiowego (5)
 • "Radiostudio" w Bytomiu (6)
 • Co i jak zmajstrujemy - telefon (6)
 • Suchy lód (7)
 • Ile nóg ma żuraw? (7)
 • Na rozrywkowej antenie (7)
 • Audycje dla przedszkoli, szkół i młodzieży (7)
 • W przekroju tygodnia (8)
 • Audycje Polskiego Radia od 24.I. do 30.I.1955r. (9)
 • Na antenie naszych przyjaciół (16)
 • Porady techniczne (16)
 • "Za gajem harmonijka gra" - muzyka: A. Mosołow, słowa polskie: R. Stiller (okł. str. III)
 • Przy mikrofonie i głośniku (okł. str. IV)