Radio i Świat 1957/14

Radio i Świat Tygodnik, Nr 14 (607), Rok XIII, 8-14.IV.1957r.
Głosy Lucyny Przybylskiej i Tadeusza Bocheńskiego wiernie towarzyszą programowi Polskiego Radia jeszcze od przedwojennych czasów. Tadeusz Bocheński - nestor speakerów polskich - obchodził w ubiegłym roku jubileusz 30-lecia pracy przed mikrofonem.

 • U Klary Prillowej w Kcyni (okł. str. II)
 • A jednak warto (1)
  Polemika z listem:
  "...W obecnej sytuacji ekonomicznej kraju telewizja jest sztuką dla sztuki, jest luksusem, służy wyżyciu się znikomej, bo 8-tysięcznej garstce snobów i bogaczy..."
 • Na szpaltach prasy (1)
 • O audycjach muzyki dodekafonicznej, elektronowej i konkretnej (2)
 • Tydzień muzyczny w Polskim Radiu (3)
  Krakowiacy i górale.
  Recital fortepianowy Witolda Małcużyńskiego.
  Rozmowa ze Zbigniewem Turskim.
  Diabeł kulawy.
  Bolesław Wallek-Walewski.
 • Za granicą (4)
  Czy tylko sensacja?...
  Shaw i Szekspir.
 • Feliks Brodowski - pisarz zapomniany (5)
 • Kapitan Blood (5)
 • De gustibus... (6)
 • Nowa powieść Rogera Martin du Gard (6)
 • "Wiejski kościół" - Prousta (7)
 • Beau Masque (7)
 • Po 1200 audycjach po raz pierwszy usłyszałem swój głos... (7)
 • To nie tabliczka mnożenia (8)
 • Pod znakiem komety (8)
 • Magiczny obiektyw (8)
 • Audycje dla przedszkoli, szkół i młodzieży (8)
 • Audycje Polskiego Radia (9)
 • Programy zagraniczne (18)
 • ABC muzyczne (20)
 • Bitwa pod Narwikiem (20)
 • Przed kamerą telewizyjną (okł. str. III)
 • Rzeczy zabawne i ciekawe (okł. str. IV)
 • Ludzie radia - Zofia Zawadzka (okł. str. IV)
 • Humor (okł. str. IV)
 • Z całego świata (okł. str. IV)