Radio i Świat 1957/25

Radio i Świat Tygodnik, Nr 25 (618), Rok XIII, 24-30.VI.1957r.
Operę Igora Strawińskiego "Żywioł rozpustnika" usłyszymy przez radio dnia 27.VI o godz. 20.50 w programie II.
(Opera ta osnuta została na tle cyklu rycin W.Hogartha "The Rakes Progress", z których jedną - "Dom wariatów" - reprodukujemy).

 • 2 tygodnie Bliskiego Wschodu (okł. str. II)
 • Bliski Wschód na 12 taśmach (1)
  Gdańsk. Bałtyk. Biskaje. Morze Śródziemne. Durres. Bejrut. Aleksandria. Lattakia. Gdańsk.
 • Tydzień muzyczny w Polskim Radiu (2)
  Żywot rozpustnika.
  Recital prof. R. Jasińskiego.
  Muzyka węgierska.
  Rozmowa z prof. K. Wiłkomirskim.
  VIII Symfonia Beethovena.
 • Zmarł Stanisław Szpinalski (3)
 • Felieton muzyczny - Zakalec zwany też kluską lub pagajem (3)
 • Niezapomniane stronice  - "Nad Niemnem" (4)
 • Kulawy bosman (4)
 • Zaklęte rewiry (4)
 • O imieniu tej, która czuwa (4)
 • Magazyn nowości morskich (5)
 • Radio-telewizyjne nowiny z XXVI MTP (6)
 • Z dziejów odrodzenia Śląska (7)
 • Litewska baśń o wiernej miłości (8)
 • O dziewczynce co szukała gwiazd na niebie (8)
 • Audycje dla przedszkoli, szkół i młodzieży (8)
 • Audycje Polskiego Radia (9)
 • Programy zagraniczne (18)
 • Megaceros (20)
 • Samolot tropi... zwierzynę (20)
 • Przed kamerą telewizyjną (okł. str. III)
 • Rzeczy zabawne i ciekawe (okł str. IV)
 • Ludzie radia - Tadeusz Banaś (okł. str. IV)
 • Z całego świata (okł. str. IV)