Radio i Świat 1957/27

Radio i Świat Tygodnik, Nr 27 (620), Rok XIII, 8-14.VII.1957r.
Wiadomości czytali: Maria Marecka i Bohdan Zalewski - tą zapowiedź słyszymy w radiu od 12 lat.

 • Warszawski Konkurs (na najlepszego piosenkarza) (okł. str. II)
 • Znowu ciasto, ale z innego pieca (Dyskutujemy o muzyce w programie PR) (1)
 • Po konkursie (1)
 • Tydzień muzyczny w Polskim Radiu (2)
  W 120 rocznicę urodzin twórcy "Goplany".
  "Manon Lescaut" w Polskim Radiu.
  Muzyka polska w Belgii.
  Opera w przekroju.
  Sławni pianiści.
  Pieśni Honeggera.
  Audycja w 20-lecie śmierci Gershvina.
 • AMC muzyczne (3)
 • Kącik wymiany płyt (3)
 • Nad książkami Mariana Brandysa (4)
 • Święto narodowe Republiki Francuskiej (4)
 • Doświadczenie (4)
 • W poszukiwaniu młodych talentów (5)
 • Niezapomniane stronice (5)
 • Radio TV Stockholm (6)
 • Niedole telewizyjnego autora (7)
 • Przyroda i technika (8)
  Wprawdzie nie Atlantyda...
  Żelazo w lesie.
 • Audycje dla przedszkoli, szkół i młodzieży (8)
 • Audycje Polskiego Radia (9)
 • Programy zagraniczne (18)
 • Transmisje telewizyjne (20)
 • Z walk młodzieży wiejskiej (20)
 • Przed kamerą telewizyjną (okł. str. III)
 • Rzeczy zabawne i ciekawe (okł. str. IV)
 • Nieszczęśliwy klown (okł. str. IV)
 • Z całego świata (okł. str. IV)
 • Fraszka (okł. str. IV)
  Ostrożnie z morzem
  Rozgłośnia - jak statek:
  maszty. Żadne to powody
  By w programie była
  choćby kropla wody.
     Janusz Białecki