Radio i Świat 1957/31

Radio i Świat Tygodnik, Nr 31 (624), Rok XIII, 5-1.VIII.1957r.
Wierszy z Warmii i Mazur słuchać będziemy dnia 7 sierpnia o godz. 20.45 w programie II.

 • Ondyna (okł. str. II)
 • (M+A)=2000 (1)
 • W rocznicę Powstania Warszawskiego (1)
 • Tydzień muzyczny w Polskim Radiu (2)
  Dydona i Eneasz.
  Madrygały włoskie.
  Sylwetki kompozytorów polskich.
  Max Reger.Orkiestra Symfoniczna z Cleveland.
 • Umowa polsko - francuska w dziedzinie Radia i Telewizji (3)
 • Tragiczna rodzina (4)
 • Nad książkami Jana Baranowicza (5)
 • Niezapomniane stronice (6)
 • W szkolnej dżungli (6)
 • Zapomniana proza Rittnera (6)
 • Z diabłem pod rękę - audycja dla dzieci (7)
 • Nieznany świat (7)
 • O czasie nieutraconym (8)
 • Audycje Polskiego Radia (9)
 • Programy zagraniczne (18)
 • Państwo Inków (20)
 • Odpowiedzi redakcji (20)
 • Gospodarować - ale jak? (20)
 • Przed kamerą telewizyjną (okł. str. III)
 • Rzeczy zabawne i ciekawe (okł. str. IV)
 • Co tydzień 19 filmów telewizyjnych (okł. str. IV)
 • Amatorski nadajnik telewizyjny (okł. str. IV)
 • Państwo pozwolicie... (okł. str. IV)
 • Z całego świata (okł. str. IV)
 • Humor (okł. str. IV)