Radio i Świat 1957/40

Radio i Świat Tygodnik, Nr 40 (633), Rok XIII, 7.X.-13.X.1957r.
Margot Fonteyn i Michael Somes w scenie baletowej w programie telewizyjnym BBC z okazji dziesiątej rocznicy otwarcia po wojnie opery londyńskiej Covent Garden.

 • Przed kamerą telewizyjną BBC (okł. str. II)
 • Na marginesie konferencji OIR (1)
 • Na szpaltach prasy zagranicznej (1)
 • Tydzień muzyczny w Polskim Radiu (2)
  Sławne dzieło Czajkowskiego.
  Wielka Msza c-moll Mozart.
  Dafnis i Chloe.
  Muzyka NRD.
  Dawne polskie pieśni żołnierskie.
  Pieśni kompozytorów polskich.
  Jan Sibelius (3)
 • Audycje historyczne w rocznicę Rewolucji (3)
 • Janickowe imię (4)
 • Złoty garnek (4)
 • O słuchowisku "Bal manekinów" (4)
 • Wieczory antyczne (5)
 • Nad książkami Marii Kuncewiczowej (6)
 • Przeznaczenie (6)
 • Wspomnienia z bitwy pod Lenino (6)
 • Prędka strzała amora (7)
 • Czytajcie Antenę miesięcznik poświęcony radiu i telewizji (7)
 • Znamienny komunikat (8)
 • Łańcuch zależności (8)
 • Na marginesie konferencji OIR (8)
 • Audycje dla przedszkoli, dzieci i młodzieży (8)
 • Audycje polskiego Radia (9)
 • Programy zagraniczne (18)
 • Amerykański samouczek (o nowoczesnym szkoleniu pracowników programowych radia i telewizji) (20)
 • Przed kamerą telewizyjną (okł. str. III)
 • Rzeczy zabawne i ciekawe (okł. str. IV)
 • Humor (okł. str. IV)
 • Z całego świata (okł. str. IV)
 • Krótko (okł. str. IV)
  • Na wielkich statkach pasażerskich linii transatlantyckich niektóre kabiny, bary i palarnie wyposażone są w telewizory, odbierające filmy nadawane przez pokładowe kino.
  • Na dzień 1 lipca ilość stacji nadawczych w Stanach Zjednoczonych wynosiła równo 500. Z tego jedynie 23 nadajniki nie są finansowane przez reklamę, lecz przez rozmaite instytucje i stowarzyszenia, które za pośrednictwem telewizji realizują swój program upowszechniania oświaty wśród szerokich mas społeczeństwa.
  • ponad 80% filmów nakręconych w ubiegłym roku w Hollywood wyprodukowano dla telewizji. W porównaniu z tym produkcja filmów przeznaczonych na ekrany stale maleje.