Radioamator 1950/09

Radioamator, wrzesień 1950r., rok I, numer 9

  • Zakłócenia odbioru radiowego
  • Uczmy się radiotechniki
  • To wcale nie trudne
  • Domowe instalacje głośnikowe
  • Radiosonda
  • Schematy odbiorników T813.W i T813.GW
  • Kącik racjonalizatoraŁączność radiowa w ZSRR
  • Słownictwo radiotechniczne
  • Odpowiedzi redakcji