Radioamator 1951/12

Radioamator, grudzień, 1951r., rok I, numer 12

 • Radio w walce o pokój i postęp (1)
 • Telewizja - część XXVIII (3)
 • To wcale nie trudne - Jak czytać i rozumieć schematy radiowe (6)
 • Przecokołowywanie lamp - optyczne wskaźniki dostrojenia (oka magiczne) (11)
 • Krótkofalowa przystawka superowa (13)
 • Przegląd schematów
  • Odbiornik Philips DF 101U (15)
 • O roli radiowęzłów i o pracy przodujących radiomechaników w wojsku (17)
 • Z kraju i zagranicy
 • Przygotowanie ustaw o zwalczaniu zakłóceń radiowych (19)
 • Nowe wozy transmisyjne (18)
 • Nowy magnetofon radziecki (19)
 • Konkurs na konstrukcje popularnego odbiornika telewizyjnego (19)
 • Niewidomi radiotechnicy (19)
 • Łatwopalne odbiorniki (19)
 • Telewizja amerykańska szuka rynków zbytu (19)
 • Radiofonizacja szkół Województwa Opolskiego (19)
 • Na półkach księgarskich (19)
 • Poczta radioamatora (20)
 • Spis treści miesięcznika Radioamator za rok 1951 (22)
 • Obliczanie cewek jednowarstwowych (24)