Radioamator 1953/08

Radioamator, sierpień, 1953r., rok III, numer 8

 • Zadania LPŻ (1)
 • Łącznościowcy LPŻ w Wyścigu Pokoju (3)
 • Dalekosiężny odbiór telewizyjny w Warszawie (4)
 • Radiowęzły Spółdzielni produkcyjnych i PGR pod opieką członków Sekcji Łączności LPŻ (5)
 • Kluby radiowe DOSAAFU (6)
 • Amatorski mostek do pomiaru pojemności (9)
 • Uczmy się radiotechniki - lampa w stopniu końcowym wzmacniacza (14)
 • Działalność Terenowych Placówek P.P. Radiofonizacji Kraju (18)
 • Przegląd schematów:
  • odbiornik radiowy Mir (20)
  • odbiornik RFT 6D71 (22)
 • Rozwiązanie Konkursu Radioamatora (23)
 • Prace zrzeszonych radioamatorów (26)
 • Budujemy i przerabiamy na sprzęcie krajowym (27)
 • Wobulator (29)
 • Porady (31)
 • Nowe wydawnictwa (31)
 • Wymiana (32)
 • Decybele V (32)
 • Ostatnie nowości nakładem Wydawnictw Komunikacyjnych (IV okł.)